Kildesortering av plast

Kildesortering av plast er nok et ganske nytt fenomen for de fleste, men en viktig del av å skape en ny og mer miljøvennlig verden. En kilo plast som kan gjenvinnes sparer faktisk så mye som to liter olje, slik at vi kan redusere både på selve oljeproduksjonen, på utslippene som følger av bruken av hydrokarboner, og på energi. Et hushold har tradisjonelt kastet så mye som 50 – 100 kilo plast i søpla, så her er det store gjenvinningsgevinster hvis alle deltar og hjelper til med å kildesortere og resirkulere.

plast

De typene emballasje av plast som er mest vanlige nå til dags er flasker, bokser, beger, poser, folie, kanner, dekorative gjenstander og leketøy. Med gjenvunnet plast fra disse produktene kan det produseres helt nye og fine produkter som er til nytte eller til pynt.

Det er viktig at emballasje som er laget av plast er helt tømt for eventuelle rester eller andre forurensende stoffer før den kildesorteres og gjenvinnes. Så fremt den er tømt kan det som regel antas at den også er forholdsvis ren. Hvis ikke, kan det være greit å bruke litt og kanskje litt såpe for å få det helt rent, selv om dette som oftest ikke er nødvendig. Spesielle forutsetninger gjelder når du har nesten tomme flasker med for eksempel dusjsåpe eller sjampo. Da er det lurt å fylle opp med vann, riste og blande, gjerne bruke denne resten for å utnytte alt innholdet, og så tømme ut og rense godt før flasken tas til gjenvinning.

Noen ganger kan det være at du har en plastflaske eller lignende som har inneholdt noe farlig, og derfor er merket med for eksempel miljøfare eller etsende. Så lenge det ikke lenger er rester av dette farlige avfallet i plasten, er det imidlertid ikke noe i veien for å sortere dette som plast.