Panting av flasker og bokser

Når du panter flasker og bokser er det ikke bare innbringende fordi du får penger tilbake, men også samfunnsnyttig fordi plast, aluminium og andre materialer på denne måten blir resirkulert i stedet for at disse viktige ressursene går til spille og bidrar til forurensning og forsøpling. Hver boks og flaske representerer både råvare og energi, og når du bidrar til gjenvinning bidrar du til at energi blir utnyttet på en bedre måte. Dette har store ringvirkninger, og det er nettopp derfor det lenge har vært pant på denne typen emballasje.

Plastflasker kan gjøres om til plastgranulat, som er et materiale som brukes i tilvirkningen av nye flasker. Bokser kan smeltes om til stål eller aluminium og brukes i nye bokser eller til andre formål.
burk

Såfremt en boks eller flaske har norsk pantemerke, kan de pantes i alle vanlige panteautomater. Selv om panteautomaten ikke virker, er utsalgsstedet forpliktet til å ta i mot returen og gi deg de pengene du har krav på. Dette gjelder også utsalgssteder som ikke har panteautomat. Sammen med panten kommer den gode følelsen av at du bidrar i samfunnet og viser omtanke for miljøet.

Se etter pantemerket for å undersøke om det er pant på emballasjen på drikkeflasker. Der står det også hvor mye det skal være i pant, slik at du kan regne ut hvor mye du skal ha i pant og unngår å bli lurt. Noen ganger finnes det ikke noe pantemerke, det kan være på noen typer alkoholholdig drikke eller varer som er kjøpt i utlandet. Når det ikke er pantemerke eller av andre årsaker ikke er pantbart, må du sortere emballasjen som plast, metall, eller glass avhengig av det materialet som er brukt i hvert enkelt tilfelle.

Visste du at plast fra plastflasker blant annet blir brukt til å lage fleeceklær? Genseren du har på deg i dag kan altså være brusflasken du pantet i går.