Gjenbruk av elektrisk avfall

I gamle dager var det vanlig å kaste gamle ovner og vaskemaskiner ut i naturen ved å dumpe dem i en innsjø eller sette dem på et øde sted i skogen. Heldigvis har verden gått fremover siden den gang, Nå er de fleste blitt klar over at elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan være giftige og miljøfarlige, og på ingen måte hører hjemme i naturmiljøet. Det er overordentlig viktig at disse giftene og materialene håndteres på en god og profesjonell måte. Derfor må du ikke kvitte deg med dette avfallet selv, men ta det med til en forhandler. Det trenger ikke å være den forhandleren du kjøpte produktet fra.
el

I for eksempel gamle kjøleskap finnes det klimagasser, og i mange elektriske artikler fra frysere til strykejern finnes det kvikksølv som er en veldig skummel miljøgift. Når du leverer inn elektrisk og elektronisk avfall er det ikke bare for å unngå å forsøple eller forurense med farlige giftige stoffer, men også for å gjenvinne brukbare materialer som plast og metall. Det sparer både råvarer, utvinning, transport og energi. Den totale miljøeffekten er derfor svært gunstig.

Alle forhandlere som selger produkter som bruker strøm eller går på batteri er elektriske eller elektroniske varer som må håndteres på en profesjonell måte, og det er derfor alle forhandlere av slike varer er forpliktet til å ta i mot denne typen avfall. Skulle det mot formodning være vanskelig å få med avfallet til en forhandler, kan du også levere det direkte til kommunale mottak for elektrisk og elektronisk avfall uten at det koster noen ting. I noen større byer vil det også være innsamling av farlig avfall én eller to ganger i året, og da er det helt greit å levere denne typen avfall.

Derfra vil produktene du ikke lenger har bruk for bli tatt fra hverandre og de ulike komponentene sortert. Avhengig av hva slags produkt det er snakk om vil det antakelig bli demontert og noen deler vil trolig kunne gjenvinnes mens andre må destrueres.