Gjenvinning av metall

Visste du at metall er noe av det som er lettest å gjenvinne, og samtidig kan stå for store besparelser når det blir gjenvunnet? Pengene som spares kan brukes på mange måter. Gjenvinning av metall sparer mye energi og klimautslipp. Et eksempel som kan nevnes er gjenvinning av aluminium, der det faktisk kreves mindre enn 10 prosent av energien til gjenvinning som det som kreves for å produsere ny aluminium. Noen vet kanskje at aluminium er svært kraftkrevende industri, og at årsaken til at det lenge har vært mye aluminiumsindustri i Norge nettopp er tilgangen til mye og rimelig kraft fra fosser og vassdrag. Gjenvinning er med på å gjøre aluminium til en mye mindre miljøsynder enn det den er. Ved gjenvinning spares over 2 kilo karbondioksid per kilo aluminium som blir gjenvunnet.
metal

Du finner mange typer metaller i de fleste husholdninger, ofte som emballasje. Det gjelder for eksempel hermetikkbokser, påleggstuber, og holdere for telys og stearinlys. Når du skal resirkulere disse produktene er det svært fordelaktig at du skyller og tørker dem først, men du kan godt la etiketter og merkelapper sitte på. Husk at det er bare emballasje som skal sorteres som metallemballasje. Andre metallgjenstander må håndteres på annen måte, og det samme er tilfelle med for eksempel metallemballasje som er merket som miljøfarlige, giftige, eller ekstremt brannfarlige. Hvis du ikke sorterer disse på riktig måte kan du sette din egen og andres liv og helse i fare.

Husk også at metallemballasje som brukes til drikkevarer som regel har pant på, og dermed skal pantes i dagligvarebutikk eller kiosk. Det du imidlertid kan levere på et returpunkt for metallemballasje er produkter som hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, osv. Gjør du det, bidrar du til at disse produktene ikke ender opp i naturen der de kan gjøre skade på både dyr og mennesker, og du er med på å spare energi og redusere klimautslipp.