Resirkulering av gamle medisiner

Medisiner varer ikke evig, og på samme måte som mat har medisiner også en «best før» dato. Mange av oss har gamle legemidler liggende i medisinskapet og det kan være lurt å sjekke utløpsdatoen før du tar disse medisinene i håp om at de skal gjøre deg frisk.

Det er sjeldent farlig å ta medisiner som er gått ut på dato. Når legemidler blir gamle reduseres mengden av virkestoff, og medisinen vil derfor ikke ha den samme effekten. Er det snakk om hostesaft, Ibux eller Paracet betyr det bare at du ikke vil oppnå ønsket virkning. Er det der imot snakk om medisiner du er avhengig av for å kunne leve et godt liv, kan utgått medisiner være mye farligere.

Medisiner skal ikke kastes

Medisiner som er gått ut på dato, eller som du ikke har bruk for lengre, skal ikke kastes eller skylles ned i toalettet. I noen legemidler finnes det stoffer som kan være skadelig for naturen, og det er derfor viktig at disse håndteres på riktig måte.

Alle medisiner du ikke lengre har bruk for, kan leveres inn på apoteket. De fleste apotek har også egne poser du kan få, slik at du kan ta en ordentlig opprydning i medisinskapet.