miljø Archive

Eco casino

Når kasino bygges i Macau så vant utrolige mengder av stål og metaller. De ønsker å virkelig gjenvinning er gjort. Selv i Las Vegas er utrolige mengder farlige materialer. For å løse dette, er casino spill online er en god løsning. Når

Gjenvinning av metall

Visste du at metall er noe av det som er lettest å gjenvinne, og samtidig kan stå for store besparelser når det blir gjenvunnet? Pengene som spares kan brukes på mange måter. Gjenvinning av metall sparer mye

Panting av flasker og bokser

Når du panter flasker og bokser er det ikke bare innbringende fordi du får penger tilbake, men også samfunnsnyttig fordi plast, aluminium og andre materialer på denne måten blir resirkulert i stedet for at disse viktige ressursene

Kildesortering av plast

Kildesortering av plast er nok et ganske nytt fenomen for de fleste, men en viktig del av å skape en ny og mer miljøvennlig verden. En kilo plast som kan gjenvinnes sparer faktisk så mye som to